sca Tag

Kỹ năng Cupping cho người mới bắt đầu

Kỹ năng Cupping, hay thử nếm là tiêu chuẩn công nghiệp để đánh giá chất lượng cà phê và là một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cà phê cho dù bạn là người tiêu dùng, rang xay, thương nhân hay thậm chí là nông dân trồng cà phê. Tuy nhiên, việc tham gia một buổi thử nếm có thể rất đáng ngại, đặc biệt nếu bạn chưa quen với nó. Ngày nay, ngành công nghiệp cà phê vẫn...

Kỹ Thuật Cupping Phần 3: Đánh giá mẫu và cho điểm trong Cupping

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự đánh giá cảm quan nào có thể đạt hiệu quả tuyệt đối vì vậy người đánh giá phải biết chính xác mục đích của mỗi lần Cupping và ý nghĩa của kết quả sau khi đánh giá. Hãy chắc rằng, bạn đã nắm những khái niệm cơ bản về Cupping...

Kỹ Thuật Cupping Phần 2: Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping – SCA

Trên mọi quy mô của kỹ thuật Cupping, thao tác chuẩn bị mẫu luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất, mà hơn hết là quyết định tính chính xác khi thử mẫu qua hai mấu chốt sau đây: Hiểu được vai trò, và các dụng cụ cần thiết cho kỹ thuật Cupping (đặc biệt là yêu cầu đối với cốc sử dụng trong Cupping) và các yêu cầu kỹ thuật với mẫu cà phê. Khi cupping, Tất cả các dụng...

Kỹ Thuật Cupping Phần 1: Những Khái Niệm Cơ Bản Về Cupping – SCA

Cupping Cà phê hoặc Coffee Tasting, là quá trình thử nếm để đánh giá chất lượng cà phê. Đây là một quy trình thực hành chuyên nghiệp bởi các chuyên gia thử nếm “Q Graders” hay bất kỳ ai miễn là bạn có hiểu biết về các kỹ thuật Cupping cơ bản và một niềm yêu thích khám phá hương vị cà phê. https://vimeo.com/200131838 Do quá trình thử nếm được đánh giá cảm quan bởi từng cá nhân, nên quy trình Cupping...