cà phê ra dầu Tag

Chuyện Cà Phê Ra Dầu

Vì sao cà phê ra dầu? Trong quá trình rang, hạt cà phê trải qua các phản ứng hóa học làm giải phóng khí và dầu cà phê, và khi rang đến độ nhất định (từ medium dark) trở đi, cà phê bắt đầu xuất hiện tình trạng...